Niedziela, 26 stycznia 2020

Objawy jaskry

Objawy i przyczyny chorób oczu

Jaskra jest poważną chorobą oczu, która nieleczona może doprowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie odpowiedniej terapii okulistycznej...

16 października 2019

Objawy zaćmy

Objawy i przyczyny chorób oczu

Zaćma jest poważną chorobą narządu wzroku polegającą na stopniowym zmętnianiu soczewki oka. Największa zachorowalność na zaćmę odnotowywana jest u osób starszych, u których zmiany w...

16 października 2019

Objawy stożka rogówki

Objawy i przyczyny chorób oczu

Rogówka jest wypukłą, zewnętrzną częścią oka. Prawidłowo kształt rogówki powinien być kulisty; czasami jednak dochodzi do powstawania w niej pewnych deformacji. Zniekształcenie rogówki...

12 października 2019

Przyczyny zaćmy

Objawy i przyczyny chorób oczu

Według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia, zaćma jest najczęściej występującą przyczyną upośledzenia wzroku u pacjentów na całym świecie. Co roku z powodu nieleczonej zaćmy wzrok...

8 października 2019

Przyczyny powstawania stożka rogówki

Objawy i przyczyny chorób oczu

Stożek rogówki należy do najczęściej występujących schorzeń rogówki. Częstość występowania choroby określana jest jako 50 – 230 przypadków na 100 000 osób. Szacuje się, że w...

7 października 2019

Przyczyny jaskry

Objawy i przyczyny chorób oczu

Jaskra jest poważną chorobą oczu mogącą przez wiele lat rozwijać się bez żadnych objawów. Niestety, brak leczenia może doprowadzić do diametralnego pogorszenia się wzroku, a w niektórych...

3 października 2019