Poniedziałek, 20 maja 2024

Przyczyny jaskry

3 października 2019

Jaskra jest poważną chorobą oczu mogącą przez wiele lat rozwijać się bez żadnych objawów. Niestety, brak leczenia może doprowadzić do diametralnego pogorszenia się wzroku, a w niektórych przypadkach nawet do całkowitej ślepoty. Powstanie jaskry wiąże się z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, a tym samym prowadzi do pojawienia się zaburzeń widzenia. Nerw wzrokowy jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji z oka do mózgu. Do uszkodzenia nerwu wzrokowego dochodzi najczęściej po obydwu stronach, a zmiany chorobowe mają charakter postępujący. Jako że jaskra jest chorobą w dużej mierze bezobjawową, często jest wykrywana dopiero wtedy, gdy dojdzie już do całkowitego upośledzenia nerwu wzrokowego. Jakie są przyczyny pojawiania się jaskry?

Epidemiologia jaskry w Polsce i na świecie
Już od wieli lat przeprowadza się specjalistyczne badania mające na celu zobrazowanie danych na temat częstości zachorowań na jaskrę. Z roku na rok przybywa też przypadków zdiagnozowanej jaskry. Według najnowszych statystyk, w roku 2020 liczba osób chorujących na jaskrę na świecie wyniesie aż 79 milionów. Prognozuje się, iż w większości będą to przypadki jaskry z wąskim kątem przesączania, mające stanowić aż 60 milionów spośród wszystkich rozpoznań. Prognozy dotyczące ryzyka całkowitej utraty wzroku z powodu jaskry mówią, iż do roku 2020 na całym świecie przez chorobę straci wzrok ponad 11 milionów osób. Tak wysoka zachorowalność na jaskrę sprawia, że schorzenie jest obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną. Jeśli chodzi o dane dotyczące Polski, przyjmuje się, że problemy związane z jaskrą mogą dotykać nawet 800 tysięcy osób. Niestety, diagnozowanych jest tylko połowa spośród wszystkich przypadków. W dużej mierze ma to związek z faktem, że wiele osób zapomina o konieczności rutynowych wizyt u okulisty.

Poznaj więcej przyczyn i objawów jaskry --->  https://vidiummedica.pl/przyczyny-objawy-jaskry/


Przyczyny jaskry
W większości przypadków jaskra rozwija się u osób po czterdziestym roku życia. Jednak na zachorowanie narażone są nie tylko osoby starsze. Chociaż przyjmuje się, że grupa podwyższonego ryzyka obejmuje osoby po ukończeniu 35. roku życia, zdarzają się również przypadki wcześniejszego zachorowania. Jaskra jest diagnozowana również u młodszych pacjentów (15 – 29 lat). Jakie są przyczyny powstawania jaskry? Przez długi czas panowało przekonanie, że uszkodzenie nerwu wzrokowego powstaje jedynie na skutek zwiększonego ciśnienia w oku. Choć wysokie ciśnienie w gałce ocznej rzeczywiście stanowi jedną z przyczyn wywołujących jaskrę, nie jest to jedyny czynnik ryzyka. Wśród pozostałych przyczyn występowania jaskry wymienia się przede wszystkim:
• długotrwały i nasilający się stres,
• powracające migreny,
• wiek po 35. roku życia,
• czynniki dziedziczne (ryzyko zachorowania na jaskrę jest nawet 8 razy wyższe u pacjentów, w których rodzinie pojawiały się przypadki choroby),
• zbyt cienka rogówka,
• krótkowzroczność,
• nieprawidłowe ciśnienie krwi (zarówno za niskie, jak i zbyt wysokie),
• mechaniczne uszkodzenia oka,
• niektóre wady wzroku (zwłaszcza większa niż -4 dioptrie),
• występowanie innych chorób (m.in. miażdżycy, anemii, cukrzycy,
• inne dolegliwości (stan po zawale serca lub udarze mózgu).