Piątek, 9 grudnia 2022

Jak przebiega operacja zaćmy?

17 października 2019

Jedną z najpoważniejszych chorób oczu jest zaćma. Przyjęło się uważać, że schorzenie dotyka najczęściej osoby starsze. Jednakże zaćma starcza nie jest jedyną opisaną w literaturze medycznej odmianą tej choroby. Oprócz niej istnieje także zaćma wrodzona, występująca u noworodków i bardzo małych dzieci. Zaćma może pojawić się na skutek różnego rodzaju urazów, a nawet przyjmowania niektórych leków (np. kortykosteroidów). Zwiększone ryzyko zachorowania występuje również u osób chorujących na inne schorzenia narządu wzroku (np. choroby rogówki i twardówki, zaawansowaną krótkowzroczność czy guzy wewnątrz gałki ocznej). Czynnikiem ryzyka są też choroby ogólnoustrojowe – np. niedoczynność przytarczyc i cukrzyca. Czym charakteryzuje się zaćma i jak przebiega jej leczenie?

Na czym polega zaćma?
Zaćma, inaczej nazywana kataraktą, to choroba polegająca na zmętnieniu soczewki oka. W zdrowym oku soczewka jest strukturą o wysokim stopniu przejrzystości, umożliwiającą łatwe przedostawanie się promieni świetlnych do siatkówki. W przebiegu zaćmy soczewka traci swoją naturalną przejrzystość i staje się coraz bardziej mętna. W związku z tym u chorego pojawiają się problemy z widzeniem (przede wszystkim z ostrością wzroku). Pacjenci chorujący na zaćmę jako objawy wymieniają również postępujące trudności w ocenie odległości, problemy z odróżnianiem kolorów (choremu wydaje się, że wszystkie kolory są wyblakłe) oraz wrażenie specyficznej poświaty. Sygnałem wskazującym na zaćmę może być także konieczność bardzo częstej zmiany okularów korekcyjnych.

Leczenie zaćmy
Jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Operacja polega na usunięciu chorej soczewki i zastąpieniu jej nową, syntetyczną. Użycie implantu pozwala na odtworzenie zdolności akomodacyjnych oka oraz umożliwia uzyskanie satysfakcjonującej jakości widzenia. Operacyjne usunięcie zaćmy jest zabiegiem bezpiecznym, o małym stopniu inwazyjności. Rekonwalescencja po operacji trwa zwykle krótko, a pacjent już w niedługim czasie może na powrót cieszyć się dobrym wzrokiem.

Zobacz jak DOKŁADNIE przebiega operacja zaćmy --->  https://vidiummedica.pl/operacja-zacmy/przebieg-operacji-zacmy/


Jak przebiega operacja zaćmy?
Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent wraz z okulistą dokonuje wyboru rodzaju implantu, który ma zostać wszczepiony dla zastąpienia zmętniałej soczewki naturalnej. Istnieją trzy podstawowe typy implantów wewnątrzgałkowych: soczewki jednoogniskowe, soczewki wieloogniskowe oraz soczewki toryczne. Na 24 godziny przed operacją pacjent powinien zrezygnować z palenia papierosów, picia alkoholu i mocniejszej kawy. Zabieg usunięcia zaćmy jest przeprowadzany w zakresie chirurgu jednego dnia. Sam zabieg nie należy do skomplikowanych. Długość operacji waha się zwykle od 20 do 40 minut. Dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego zabieg jest całkowicie bezbolesny. Podczas zabiegu pacjent zachowuje pełną świadomość. Operacja usunięcia zaćmy polega w pierwszej kolejności na wykonaniu niewielkiego nacięcia w rogówce, przez które usuwana jest stara soczewka. Następnie do oka wprowadzana jest sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa. Dzięki temu, że nacięcie jest bardzo małe, nie jest konieczne zakładanie żadnych szwów.