Niedziela, 28 maja 2023

Leczenie jaskry w Vidium Medica

8 października 2019

Jaskra jest chorobą prowadzącą do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Funkcją nerwu wzrokowego jest przekazywanie informacji z oka do mózgu. Gdy struktura ulega uszkodzeniu, przepływ informacji zostaje uniemożliwiony, co skutkuje pojawieniem się ślepoty. Co ciekawe, jaskra może przez długie lata rozwijać się bezobjawowo. W związku z tym bardzo często jest ona diagnozowana dopiero w chwili pojawienia się poważnych problemów ze wzrokiem. Jaskra jest często wykrywana podczas rutynowej wizyty u okulisty. Choroba ma charakter postępujący, dlatego konieczne jest jak najszybsze podjęcie leczenia. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy metody leczenia jaskry w klinice okulistycznej Vidium Medica.

Diagnostyka
Krokiem poprzedzającym podjęcie leczenia jaskry jest odpowiednia diagnostyka. W trakcie postępowania diagnostycznego w Vidium Medica wykonywane są badania mające ukazać charakterystyczne dla jaskry zmiany w obrębie oka. Wśród badań przeprowadzanych w trakcie diagnostyki jaskry znajdują się typowe badania okulistyczne oraz badania rozszerzające. Najważniejszymi badaniami są: badanie ostrości widzenia w pełnym spektrum (do dali i do bliży), badanie pola widzenia (perymetria), badanie dna oka, USG gałki ocznej, badanie OCT (optyczna koherentna tomografia), pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wraz z określeniem grubości rogówki (tonometria) oraz badanie kąta przesączania (na którego podstawie określa się, z jakim typem jaskry ma się do czynienia – może to być jaskra otwartego kąta przesączania lub zamkniętego kąta przesączania). Na ich podstawie możliwe jest zobrazowanie zmian wyglądu tarczy nerwu wzrokowego oraz ukazanie ubytków w polu widzenia.

Dowiedz się więcej o operacji jaskry --->  https://vidiummedica.pl/operacja-jaskry/.


Leczenie jaskry w Vidium Medica
Terapia jaskry polega na zahamowaniu postępowania choroby. Jej celem jest zapewnienie pacjentowi możliwości ostrego widzenia do końca życia. Jako że problemy ze wzrokiem wynikają z uszkodzenia nerwu wzrokowego spowodowanego za wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym, leczenie skupione jest na utrzymaniu prawidłowego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ustalone ciśnienie, nazywane ciśnieniem docelowym, jest dobierane na podstawie wyników wcześniejszych badań. Metoda leczenia dostosowywana jest do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta.

Leczenie farmakologiczne
Pierwszym sposobem leczenia jaskry w Vidium Medica jest terapia farmakologiczna. Pacjentowi podawane są leki, których zadaniem jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Leczenie operacyjne
W przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi pożądanych rezultatów, wykonywane są zabiegi operacyjne. Operacja jaskry polega na stworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, dzięki czemu ciśnienie wewnątrz gałki ocznej utrzymuje się na właściwym poziomie. Operację wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

Terapia laserowa
Innym sposobem zabiegowego leczenia jaskry jest terapia z użyciem lasera. Tę metodę stosuje się w jaskrze z zamykającym się kątem przesączania, w którym odpływ cieczy wodnistej z oka blokowany jest przez uciskającą tęczówkę. Zabieg polega na wykonaniu w tęczówce małego otworu. Operacja przebiega w znieczuleniu kroplowym.