Piątek, 27 stycznia 2023

Kwalifikacja do laserowej korekcji wzorku – co trzeba wiedzieć?

2 kwietnia 2020

Laserowa korekta wzroku to zabieg coraz popularniejszy. Rosnące zainteresowanie tym typem zbiegów okulistycznych wynika z kilku powodów. Na przykład z ceny – dzięki większej popularności zabiegów laserowych, ceny w klinikach okulistycznych spadły i coraz więcej osób może sobie pozwolić na to, by znacząco poprawić jakość swojego wzroku. Dostępne są też korzystne raty.

Przede wszystkim jednak – choć pierwsze zabiegi tego typu zaczęto wykonywać już w latach 80. – dopiero teraz dysponujemy komputerami, które pozwalają na bardzo precyzyjną kontrolę pracy lasera. Zabiegi stały się więc wyjątkowo bezpieczne. Nie oznacza to jednak, że każdy może z takiego zabiegu skorzystać. Na czym polega kwalifikacja do laserowej korekty wzroku? Jakie są przeciwwskazania do tego zabiegu? Oto podstawowe informacje dla każdego, kto planuje laserowo poprawić swój wzrok.

Dla kogo przeznaczona jest laserowa korekta wzroku?
Jest to zabieg przeznaczony dla osób dorosłych, a dolną granicę uznaje się zwykle dwadzieścia jeden lat, ale musimy pamiętać, że ostateczna decyzja należy w tej kwestii do lekarza dokonującego kwalifikacji do zabiegu. Choć zdarza się to rzadko, bywa ze na zabieg kierowani są pacjenci młodsi. Zdarza się też, że mimo osiągnięcia dolnej granic wieku, u danego pacjenta wada nie jest jeszcze na tyle ustabilizowana, by można było korygować ją laserowo i wówczas lekarz zaleca odczekanie co najmniej pół roku do kolejnej kwalifikacji. Nie istnieje natomiast jasno określona górna granica wiekowa. Zbiegi laserowej korekty wzroku wykonywane są nawet u osób dojrzałych, z bardzo dobrymi rezultatami.

Jakie są przeciwwskazania do laserowej korekty wzroku?
Przeciwwskazania do tego zabiegu mogą być natury ogólnej lub okulistycznej. Jeśli chodzi o przeciwwskazania ogólne, to laserowej korekty wzroku nie wykonuje się między innymi u osób cierpiących na cukrzycę, przy niektórych zaburzeniach funkcjonowania tarczycy, na przykład chorobie Hashimoto. Przeciwwskazaniem mogą być też zaburzenia hormonalne, kardiologiczne i neurologiczne. Także reumatoidalne zapalenie stawów stanowi przeciwwskazanie do zabiegu.
Do zabiegu nie zostaną też zakwalifikowane osoby uzależnione od alkoholu, leków i środków odurzających, w stanie osłabienia i przeciążenia organizmu. U alergików zabieg może być wykonywany poza szczytem uczuleń. Także okres ciąży i karmienia piersią to czas, gdy laserowa korekta wzroku nie jest zlecana.

Przeciwwskazania okulistyczne obejmują natomiast szereg chorób oczu: zespół suchego oka, nierównowaga mięśni oka, półpasiec oczny. Także zbyt cienka rogówka lub stożek rogówki oraz jaskra stanowią przeciwwskazanie do zabiegu. Nie wykonuje się go również przy przewlekłych stanach zapalnych gałki ocznej.

Jak wygląda kwalifikacja do laserowej korekty wzroku?
Wstępna kwalifikacja obejmuje wywiad, następnie przeprowadzane jest szczegółowe badanie. Trwają on od trzech do czterech godzin, można je też rozłożyć na dwie wizyty. Uwaga! Jeśli nosimy soczewki, musimy z nich zrezygnować na określony czas przed badaniem, zgodnie z zaleceniem lekarza. Podczas badań stosuje się krople rozszerzające źrenice i mające działanie znieczulające. Lekarz może zalecić też dodatkowe badania, by wykluczyć schorzenia inne niż okulistyczne, które mogą stanowić przeciwwskazanie do wykonania laserowej korekty wzroku.